AU.856 Modelleerimine ja 3D printimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg17.05.2023 - 13.06.2023
Maht42 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset, 34 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tõnu Leemet
Kaarel Soots
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmMehaanika ja metallitöö
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- tunneb peamisi 3D modelleerimise töövõtteid ja tehnikaid;
- oskab mudelit ettevalmistada 3D printimiseks, mudelit redigeerida ja lihtsustada;
- tunneb 3D printerite olulisi raudvaralisi parameetreid;
- oskab seadistada printimise parameetreid lähtuvalt prinditava detaili geomeetriast ja sihtotstarbest.
.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: 3D modelleerimise põhitõed
- Raalprojeteerimise tarkvara kasutajaliidese ülevaade;
- Tutvumine ekraanikäskudega;
- 3D mudeli haldamine;
- Modelleerimise operatsioonid.
.
10Tõnu Leemet
2. päev: 3D mudeli ettevalmistamine, printimise parameetrid printimiseks
- 3D mudeli ettevalmistamine;
- Printimise parameetrid printimiseks;
- Prototüübi printimine.
.
8Tõnu Leemet, Kaarel Soots
3. päev: Esmase prototüübi 3D printimine termoplastse polümeeri kujul
- 3D printimise tehnoloogia;
- 3D prinditava detaili projekteerimise eripärad;
- 3D printeri seadistamine;
- 3D printimise parameetrite seadistamine;
- G-koodi genereerimine ja 3D printimine.
.
8Kaarel Soots
4. päev: Pindmodelleerimine ja teised spetsiaalsed modelleerimise tehnikad
(8 tundi kontaktõpet, millest 8 tundi on praktilist tööd)
- Pindmodelleerimine ja teised spetsiaalsed modelleerimise tehnikad (T-spline).
.
8Tõnu Leemet, Kaarel Soots
5. päev: Pöördprojekteerimine
- Detaili skaneerimine;
- Mõõdetud mudeli töötlemine;
- CAD- mudeli loomine.
.
8Tõnu Leemet, Kaarel Soots
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt17
Registreerumise tähtaeg10.05.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:44