AU.877 Karjatervis - lihaveisedAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg27.09.2023 - 28.06.2024
Maht260 akadeemilist tundi (130 tundi auditoorset, 65 tundi praktikat, 65 tundi iseseisvat tööd), 10 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Alar Onoper
Merle Lillik
Airi Külvet
Jane Mättik
Els Rusi
Kristi Männamets
Mariin Talu
Aire Pentjärv
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse edukas läbija on valmis hindama lihaveiste karjatervist, analüüsima andmeid ja nõustama ettevõtjaid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Karjaterviseprogrammide üldpõhimõtted
Kliendisuhtlus ja nõustamismetoodika
Veiste heaolu nõuded ja nende tagamine
Lihaveiste kasvatamise põhitõed; söötmine, pidamistingimused ja karjatamispraktikad
Lihaveiste käitlemine
Lihaveiste karjahaldusprogramm "Liisu" ja selles pakutavad võimalused
Noorkarja tervishoid
Ammlehmade tervishoid
Sõratervishoid
Sigimise tervishoid
Nakkushaigused ja bioturvalisus
260
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg14.09.2023
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 01:51