AU.890 Ringbiomajanduse väärtusahelad maamajandusesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg09.11.2023 - 10.11.2023
Maht12 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria, mujal liigitamata
Eesmärk
 
ÕpiväljundidTeab ringbiomajanduse seonduvaid mõisteid ning olulisi pidepunkte antud käsitluses.
Oskab näha sidusust ringbiomajanduse kujunemise erinevate osade vahel ja teab selle kontseptsiooni sisu.
Oskab näha sidusust ringbiomajanduse väärtusahela kujunemise erinevate osade vahel ning suudab iseseisvalt koostada praktilisi lahendeid energia, sööda, toidu ja materjalide jm. väärtusahelatest.
Orienteerub ringbiomajanduse väärtusahelate ärimudeli kontseptsioonis ja sisus.
Orienteerub ringbiomajanduse väljakutsetes.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. Ringbiomajanduse mõistekaart ( biomajandus, rohemajandus, ringmajandus, ringbiomajandus, roheoskused).
2. Ringbiomajanduse kujunemise käsitlus.
3. Ringbiomajanduse väärtusahela käsitlus. Väärtuspüramiid ja selle seos ringbiomajandusega
4. Ringbiomajanduse väärtusahela kujunemine ja selle elemendid.
5. Ringbiomajanduse väärtusahelate praktiline käsitlus.
6. Ringbiomajandusliku väärtusahela ja ärimudeli kujunemise seosed ning praktiline käsitlus.
12Rando Värnik, Liis Oper
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg08.11.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:03