AU.906 Mikrokraad "Taimede kohanemisvõime ja produktiivsus muutuvates kliimatingimustes"Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg05.02.2024 - 31.08.2024
Maht364 akadeemilist tundi (112 tundi auditoorset, 12 tundi praktikat, 240 tundi iseseisvat tööd), 14 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormpõimõpe
Õppekeeleesti keel
Õppejõudude kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Õppekava juht Tiina Tosens
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)980 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv5
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid- Mõistab taimede funktsioneerimise ja stressile kohanemise fundamentaalseid aluseid;
- Teab peamisi biootilisi ja abiootilisi stressifaktoreid ning taimede lühi ja pikaajalisi kohastumise mehhanisme;
- Saab aru kliimamuutuste mõjust erinevatel taimerühmade süsinikusidumisele, kasvule ning produktiivsusele;
- Mõistab taim-keskkond interaktsioone;
- Oskab seada taimekasvatuse ja majandamise perspektiive kiiresti muutuvates kliimaoludes;
- Oskab hinnata uute kultuuride (bataat jne) potentsiaali Eesti toidulaua rikastamisel ja põllumajanduse tootlikkuse jätkusuutlikkuse tagamisel;
- Tunneb kaasaegseid tipptehnoloogilisi vahendeid taimede stressi kiireks diagnoosimiseks;
- On saanud ülevaate taimede keemilisest kommunikatsioonist selle mõõtmisviisidest ning nende emissioonide olulisusest taimede ja inimese jaoks (näiteks taimede omavaheline kommunikatsioon, taimede-putukate kommunikatsioon, stressitundlikkus; võimalused biotõrjes kasutamiseks);
- Mõistab taimede keemilise keele mõju õhukvaliteedile ning oskab planeerida linnahaljastust eelistades vähem 'õhku saastavaid" puude liike.
 
SisuÕppeainete loend
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Täiendusõppeprogrammi läbimisel on võimalik arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA)Ei
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Täiendav info Liisi Veske, Liisi.Veske@emu.ee, tel +37258847561
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt1
Registreerumise tähtaeg21.01.2024
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:46