AU.907 Taimsete toodete mikrobioloogiline ohutusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg06.12.2024
Maht4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- on saanud ülevaate taimsete toodetega seonduvatest toidupatogeenidest ning taimsete toodete riknemist põhjustavatest mikroorganismidest;
- on teadlik taimsete toodete toiduohutuse ja protsessi hügieenikriteeriumitest;
- mõistab toorme kvaliteedi ja algtöötlemise mõju tooraine mikrobioloogilisele kvaliteedile;
- teab taimsete toodete hügieenilise töötlemise aluseid;
- on teadlik Listeria monocytogenes'e olulisusest ning patogeeni ohjamise võimalustest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Taimsed tooted toidutekkeliste haiguste k.a haiguspuhangute põhjustajana;
- Taimsete toodete riknemise ja ohutuse mikrobioloogilised indikaatorid;
- Tootmishügieeni tagamise põhimõtted;
- Listeria monocytogenes'e olulisus taimsetes valmistoodetes ning riskide ohjamine.
4Mati Roasto
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:34