AU.941 Digipõllumajandus: täppisviljeluse innovatsioonid ja praktikadAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg31.10.2024 - 29.11.2024
Maht66 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 30 tundi praktikat, 24 tundi iseseisvat tööd), 2,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kaarel Pent
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv27
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- mõistab täppisviljeluse ja digipõllumajanduse põhimõtteid ning oskab rakendada valdkonnaspetsiifilisi tehnoloogilisi lahendusi;
- oskab koostada lähteülesandeid, valida eesmärkide täitmiseks sobivaid tehnoloogilisi lahendusi ja hinnata investeeringute tasuvust;
- oskab analüüsida suurandmeid ja kasutada geoinfosüsteeme põllumajandusliku tegevuse optimeerimiseks;
- oskab koondada seadmetega kogutavat infot ning võrrelda ja valida valgus-, niisutus- ja temperatuurirežiimide tootlikkuse mõju alusel sobivaimaid lahendusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Sissejuhatus ja alustalad :
- Sissejuhatus digipõllumajandusse ja täppisviljelusse;
- GPS-süsteemide ja satelliiditehnoloogia kasutamine põllumajanduses;
- Andmekogumise meetodid ja seadmed.
Vaheülesanne: Tehnoloogiliste lahenduste uurimisprojekt. Lähteülesande koostamine.

2. päev: Täppisviljeluse tehnoloogiad:
- Täppissöötmissüsteemid ja nende mõju saagikusele;
- Karjahaldustarkvara ja selle rakendamine loomakasvatuses;
- Taimekasvatuse masintehnoloogiad ja automatiseerimine.

3. päev: Andmeanalüüs ja suurandmed:
- Suurandmete analüüsi põhimõtted ja tööriistad;
- Andmekaeve tehnikad ja nende rakendamine otsuste tegemisel.
Vaheülesanne: Suurandmete analüüsi juhtumiuuring

4. päev: Geoinfosüsteemid ja tehnoloogiliste lahenduste valik:
- GIS-tehnoloogiate tutvustus ja nende kasutusvõimalused;
- Lähteülesande koostamine ja tehniliste spetsifikatsioonide määratlemine;
- Sobiva tehnoloogilise lahenduse valimise kriteeriumid.
Vaheülesanne: Geoinfosüsteemide praktiline kasutamine

5. päev: Investeeringute tasuvus ja masinate koostoime:
- Investeeringu tasuvuse arvutamine ja analüüs;
- Masinate ja seadmete koostoimimine;
- Valgus-, niisutus- ja temperatuurirežiimide optimeerimine.
Vaheülesanne: Investeeringu tasuvuse analüüs. Valgus-, niisutus- ja temperatuurirežiimide optimeerimine. Masinate ja seadmete koostoimimise analüüs.

6. päev: Praktilised harjutused ja juhtumiuuringud:
- Praktilised näited geoinfosüsteemide rakendamisest;
- Grupitööd ja simulatsioonid, mis põhinevad koolituse teemadel.
Iseseisev ülesanne: valmistada lõpuseminariks ette ettekanne oma põllumajandusettevõtte digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu võimalustest. Ettekandes on tarvis käsitleda võimalikku tasuvusanalüüsi digitaalsete lahenduste, nagu täppisviljeluse seadmed, sensorid ja andmeanalüütika platvormid, rakendamiseks.

7. päev: Juhtumiuuringute jätk ja kursuse kokkuvõte:
- Reaalsed näited tehnoloogiliste lahenduste edukast rakendamisest;
- Kokkuvõte ja tulevikuväljavaated;
- Lõpuseminar: ettekanded oma põllumajandusettevõtte digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu võimalustest.
66Kaarel Pent
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt25
Registreerumise tähtaeg27.10.2024
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:54