AU.933 Lüpsikarja taastootmineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg06.06.2024 - 12.09.2024
Maht28 akadeemilist tundi (24 tundi auditoorset, 4 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kalle Kask
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv27
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse edukalt läbinu:
- omab ülevaadet kaasaegsetest trendidest sigimises, diagnostikavõimalustest,
- omandab oskused ja teadmised kuidas teostada sigimisalast monitooringut farmis ja suudab rakendada metoodikaid ja võimalusi sigivusalase olukorra parandamiseks farmis,
- omandab teadmised sigivuse majanduslikust tasuvusest ja selle monitoorimisest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. õppepäev: 6. juuni 2024
Ülevaade lüpsilehma sigivuse hetkeseisust, sagedasematest probleemidest, diagnostika võimalustest ja tuleviku suundadest

2. õppepäev: 19. juuni 2024
Sigivusalase olukorra monitooringu teostamine farmis, selle analüüs

3. õppepäev: 29. august 2024
Kuidas parandada karja taastootmise alast olukorda farmi ja looma tasandil

4. õppepäev: 12. september 2024
Sigivuse tasuvus ja selle analüüsimise võimalused
28Kalle Kask
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt25
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:13