AU.942 Pärandkooslused ja nende taimestik põllumajandusmaastikelAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.06.2024 - 04.07.2024
Maht54 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 44 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 2 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Thea Kull
Silja Kana
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv16
 
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab pärandkoosluste kujunemislugu ja mõistab nende looduskaitselist tähtsust;
- oskab praktiliselt vahet teha pärandkoosluste põhitüüpidel;
- oskab tuua näiteid erinevatel kooslustel valitsevatest keskkonnatingimustest ja nimetada olulisi aspekte seoses alade hooldamisega;
- mõistab pärandkoosluste liigirikkuse põhjuseid;
- oskab ära tunda pärandkooslustele iseloomulikke taimeliike;
- oskab hinnata niitude väärtuseid ja nende elurikkust toetada.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Sissejuhatus pärandkooslustesse: luht ja puisniit (veebis):
- Pärandkoosluste kujunemine;
- Pärandkoosluste looduskaitseline tähtsus;
- Pärandkoosluste jaotus ja põhitüübid;
- Loodusliku mitmekesisuse säilitamine sh hoolduspõhimõtted.

2. päev: Sissejuhatus pärandkooslustesse: rannaniit ja loopealne:
- Pärandkoosluste kujunemine;
- Pärandkoosluste looduskaitseline tähtsus;
- Pärandkoosluste jaotus ja põhitüübid;
- Loodusliku mitmekesisuse säilitamine sh hoolduspõhimõtted.

3. päev: Õppepäev looduses: väljasõit luhale (Soomaa):
- Luha olemus, selle kujunemine ja säilimise võimalused;
- Luhale iseloomuliku taimestiku tundma õppimine.

4. päev: Õppepäev looduses: väljasõit puisniidule (Lääne-Eesti):
- Puisniidu olemus, selle kujunemine ja säilimise võimalused;
- Puisniidule iseloomuliku taimestiku tundma õppimine.

5. päev: Õppepäev looduses: väljasõit alvarile (loopealsele) (Matsalu):
- Alvari olemus, selle kujunemine ja säilimise võimalused;
- Alvarile iseloomuliku taimestiku tundma õppimine.

6. päev: Õppepäev looduses: väljasõit rannaniidule (Põhja- Pärnumaa):
- Rannaniidu olemus, selle kujunemine ja säilimise võimalused;
- Rannaniidule iseloomuliku taimestiku tundma õppimine.
54Thea Kull, Silja Kana
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise tähtaeg14.06.2024
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:41