AU.936 Hobuste esmaabiAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg11.09.2024 - 10.10.2024
Maht30 akadeemilist tundi (18 tundi auditoorset, 6 tundi praktikat, 6 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Reet Herm
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse edukalt läbinu:
- Tunneb ära terve hobuse ja oskab teha kliinilist läbivaatust baastasemel;
- Tunneb ära terve neonataalvarsa (vastsündinu kuni 4 nädala vanune) ja oskab teha kliinilist läbivaatust baastasemel;
- Tunneb valu tunnuseid hobusel ja oskab neile tähtsust omistada;
- Oskab ära tunda koolikute tunnused ja teab, kuidas koolikute puhul käituda;
- Oskab anda esmaabi traumade ja haavade korral. Oskab kirjeldada, kus piirkonnas haav asub ja hinnata selle kliinilist olulisust;
- Oskab ära tunda ja anda esmaabi hobustel sagedamini esinevate juhtumite korral, nagu söögitoru ummistus, äge allergiline reaktsioon, kinnine silm, äge hingamisraskus, tugev longe, äge laminiit;
- Tunneb hobustel sagedamini kasutatavaid ravimeid, nende toimeid, kõrvaltoimeid, doosi ja näidustust
- Oskab hinnata haige neonataalvarsa terviseseisundit ja anda esmaabi
- Oskab hinnata vastpoeginud mära terviseseisundit, omab teadmisi võimalike sagedamini esinevate haiguste kohta poegimisjärgselt
- Oskab ravida päramiste peetust märal
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. õppepäev: 11. september 2024
Hobune terve ja haigena: normaalsed kliinilised parameetrid ja käitumine.
Kliiniline ülevaatus täiskasvanud hobusel
Valukäitumine hobusel, valu tunnuste hindamine
Neonataalvarss terve ja haigena.
Neonataalvarsa kliiniline ülevaatus
Millised juhtumid vajavad esmaabi?
Hobuseid raviva loomaarsti baasvarustus.

2. õppepäev:23. september 2024
Koolikud: mis need on ja kuidas neid ära tunda?
Kuidas hinnata hobuse seisundit?
Koolikute ravi tallis. Millal edasi saata?
Traumad: Sagedamini esinevad traumad ja nende olulisus.
Mis on ohtlik haav?
Mis on ohtlik longe?
Traumade esmaabi: mida teha ja mida mitte teha?
Muud kiiret reageerimist nõudvad seisundid: söögitoru ummistus, äge allergiline reaktsioon, kinnine silm, äge hingamisraskus, laminiit. Kuidas ära tunda? Mida teha? Mida kindlasti mitte teha?

3. õppepäev: 7. oktoober 2024
Esmaabis kasutatavad ravimid hobustel: doosid, toimed ja kõrvaltoimed, manustamisviisid. Mis peab kindlasti olemas olema? Milliseid antibiootikume kasutada millal?
Hobuse käitumise hindamine.
Kliiniline ülevaatus ja kliiniliste parameetrite hindamine. Kust mõõta pulssi? Mida näitavad limaskestad? Oftalmoloogiline läbivaatus.
Jäsemete palpeerimine, kabjatesterite kasutamine.
Sideme tegemine hobusel (jäsemed, kabjaside).

4. õppepäev: 10. oktoober 2024
Mära probleemid peripartum perioodil: lõpptiine mära esmaabi nõudvad seisundid. Vastpoeginud mära probleemid. Päramiste peetuse ravi.
Peripartum verejooksu ravi. Koolikute ravi.
Haige neonataalvarss. Kuidas anda esmaabi? Mis parameetreid jälgida? Mida teha ja mida mitte teha? Millal saata haiglasse? Haigusseisundid: sepsis, longe, diarröa, kohanemishäire sündroom, enneaegsus/ ebaküpsus.
Ravimite manustamisteed ja ravimidooside arvutamine. Hobuse sondimine.
Koduste ülesannete arutelu ja seminar.
30Reet Herm
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt16
Registreerumise tähtaeg28.08.2024
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:50