AU.939 Piimaveiste udara- ja sõratervishoidAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg03.10.2024 - 28.10.2024
Maht32 akadeemilist tundi (20 tundi auditoorset, 4 tundi praktikat, 8 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Piret Kalmus
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse edukalt läbinu
- teab võtteid, kuidas lüpsivõtete ja hügieeni kaudu udaratervist parandada;
- oskab analüüsida karja udaratervise andmeid ning nende põhjal tegevuskava koostada;
- teab udarapõletike optimaalseid tõrje- ja raviskeeme;
- omab ülevaadet sõrahaiguste riskiteguritest
- oskab hinnata karja sõratervise olukorda ja analüüsida karjas esinevaid sõrahaigusi;
-oskab koostada tegevuskava sõraterviseprogrammi läbiviimiseks.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. õppepäev: 3. oktoober 2024
Udara hügieen ja tervis

2. õppepäev: 4. oktoober 2024
Sõratervishoid

3. õppepäev: 28. oktoober 2024
Karjatervise tegevuskavade koostamise põhimõtted udara- ja sõratervishoius ja praktiline õpe farmis
32Piret Kalmus
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt18
Registreerumise tähtaeg18.09.2024
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:12