AU.1 Nõustaja baaskursusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg31.10.2017 - 15.11.2017
Maht40 akadeemilist tundi (34 tundi auditoorset, 6 tundi praktikat), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Jaan Leetsar
Jüri Lehtsaar
Maret Prits
Vivika Kängsepp
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)490 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv16
 
Õppekava rühmTööoskused
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu
- oskab luua kliendisuhet ja analüüsida kliendi olukorda
- tunneb nõustamismeetodeid ja läbirääkimistehnikaid, koostööl põhinevaid probleemilahendusi
- oskab kavandada oma isiklikku arenguplaani
- teab, millele pöörata tähelepanu põllumajandusettevõtte majandusliku analüüsi puhul
- tunneb andmebaaside üldiseid põhimõtteid
- tunneb ühistegevuse põhimõtteid
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Kliendisuhte kujundamine ja kliendi olukorra analüüsimine
Kliendi nõustamine
Põllumajandusettevõtte majandusliku tegevuse analüüs
Andmete kogumine ja analüüsimine
Ühistegevuse võimalused ja põhimõtted
Konsulendi enda tegevuse kavandamine, kvaliteedi hindamine ja kutsealase võimekuse arendamine
40Jaan Leetsar, Jüri Lehtsaar, Maret Prits, Vivika Kängsepp
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg25.10.2017
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:27