AU.1 Nõustaja baaskursusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg12.11.2019 - 28.11.2019
Maht40 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset), 4,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Jaan Leetsar
Angelika Nöps
Maris Hordo
Raili Zuba
Maret Prits
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)490 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv16
 
Õppekava rühmTööoskused
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu
- oskab luua kliendisuhet ja analüüsida kliendi olukorda
- tunneb nõustamismeetodeid ja läbirääkimistehnikaid, koostööl põhinevaid probleemilahendusi
- oskab kavandada oma isiklikku arenguplaani
- tunneb andmebaaside üldiseid põhimõtteid
- tunneb ühistegevuse põhimõtteid
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Kliendisuhte kujundamine;
Konsulendi kutsetegevuseks vajalike andmete kogumine - teadusinfo;
Andmete kogumine, töötlemine ja analüüs;
Kliendi nõustamine ja juhendamine;
Koostöö korraldamine, ühistegevuse põhimõtted;
Riiklik nõustamissüsteem ja selle toimimine; Konsulendi kutsealase võimekuse arendamine;
Konsulendi enda tegevuse kavandamine, kvaliteedi hindamine.
40
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg01.11.2019
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi osaleda käesoleval koolitusel.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.

Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval
viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul kui täiendusõppija teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest
vähem, kui kolm tööpäeva enne koolituse algust, jääb õppeteenustasu tasumise kohustus
jõusse.

Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni, juhul kui grupp täitub varem, siis grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, jääb koolitus ära ja registreerunuid teavitatakse.

Kui grupp on täitunud, saate oma osalemissoovist teada anda e-posti aadressil: avayl@emu.ee (saame Teid sõltuvalt olukorrast jätta ootelehele või avada uue grupi).

Maaülikooli avatud ülikool
tel 731 3175, 731 3174, 731 3275
avayl@emu.ee
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 15.10.2019 05:08