AU.940 Loomade heaolu hindamine veterinaarjärelevalvesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.11.2024 - 29.11.2024
Maht28 akadeemilist tundi (24 tundi auditoorset, 4 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv24
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse edukalt läbinu:
- teab erinevate loomaliikide pidamisele kehtestatud nõudeid;
- oskab teostada farmide kontrolle;
- teab erinevatele loomaliikidele koostatud heaoluprotokolli põhiaspekte;
- kirjeldab sagedamini veterinaarsetel kontrollidel heaoluprobleemide tekke võimalikke põhjuseid;
- oskab hinnata transpordivahendi sobilikkust loomade veoks;
- oskab hinnata looma sobilikkust transpordiks;
- oskab tapamajas tapaeelsel hindamisel märgata heaoluga seonduvaid probleeme;
- omab teadmisi, et teostada uimastamise tõhususe kontrolle.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev:
- Põllumajandusloomade ja -lindude anatoomia, füsioloogia ja käitumine;
- Valdkonnaga seonduvad õigusaktid;
- Ülevaade veterinaarjärelevalves läbiviidavate loomaheaolu kontrollide kohta farmis, loomade transpordil, tapamajas.

2. päev:
- Erinevatele loomaliikidele koostatud heaoluprotokollide põhiaspektid;
- Sagedamini tuvastatavad loomaheaolu probleemid ja võimalikud lahendused.

3. päev:
- Sagedamini tuvastatavad loomaheaolu probleemid loomade transpordil ja võimalikud lahendused;
- Loomade uimastamine, uimastamise tõhususe kontroll.

4. päev:
- Osalejate ettekannete seminar.
28
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt22
Registreerumise tähtaeg11.11.2024
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:21