AU.72 ToiduhügieenAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel, vene keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
Hilja Pillisner
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu teab:
- toiduhügieeni põhimõtteid,
- toitu käsitlevaid õigusakte,
- toiduainete kaudu levivaid haigusi,
- toidu säilitamise viise,
- enesekontrolli põhimõtteid,
- toitu käsitleva töötaja kohustusi ja vastutust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Toitu käsitlevad õigusaktid
Toiduhügieeni põhimõtted
Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid
Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
Puhastamine, desinfitseerimine
Isiklik hügieen
Enesekontrolli põhimõtted
6Katrin Laikoja, Hilja Pillisner
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 01.10.2020 16:38