AU.145 HACCP-põhise enesekontrollisüsteemi loomine, juurutamine ja alalhoidmineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpiväljundidkoolitusel osalenu
- teab HACCP põhimõtteid,
- oskab HACCP süsteemi dokumenteerida, tõestada, auditeerida,
- oskab hinnata ohtude analüüsi ja määrata ennetavaid abinõusid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus
HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi
Töörühma koostamine, toote kirjelduste, toorainelehtede koostamine
Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine
Riskihindamise põhimõtted
KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine
Seire kehtestamine
HACCP süsteemi dokumenteerimine, süsteemi tõestus, auditeerimine
6Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:44