AU.100 Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg06.10.2017 - 17.11.2017
Maht207 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset, 159 tundi iseseisvat tööd), 6 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)227 eurot
 
Sihtrühm
 
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundidteadmised mootorsõidkijuhi ettevalmistamise korrast. Omandanud teadmised liiklusreeglitest. Oskab kasutada õpetamismeetodeid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Ainedidaktika, õppekavade sisu
MSJ ettevalmistamise tingimused ja kord
Liiklusuuringud
Praktikud räägivad rehvidest
Liiklusalased õigusaktid ja liiklusalane olukord
Mõjustamine liikluses
Mootorsõiduki tehnoseisundi nõuded
Kindlustus ja kahjukäsitlus
207
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisEristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt5
Registreerumise tähtaeg06.09.2017
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.06.2018 20:29