AU.359 Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Riina Soidla
Dea Anton
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu on saanud ülevaate:
- Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
- Tapaloomade anatoomiast, füsioloogiast
- Tapaloomade käitumisest
- Tapaloomade stressist, loomade kannatustest, teadvuselolekust ja tundlikkusest
- Nõuetest loomade kohtlemisel tapamajas
- Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahenditest
- Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamisest
- Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamisest
- Uimastamise ja/või surmamise varumeetoditest
- Uimastamisseadmete üldhooldusest ja puhastamisest
- Tapaloomade veretustamisest, elusoleku tunnuste puudumise hindamisest
- Tapahügieenist
- Veretustamisnugade nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest

Õppefilm: uimastamine, veretustamine
Praktiline õpe: loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid, uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine, veretustamine
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
Tapaloomade anatoomia, füsioloogia
Tapaloomade käitumine
Tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus
Nõuded loomade kohtlemisel tapamajas
Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid
Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine
Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine
Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid
Uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine
Tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine
Tapahügieen
Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldu

Õppefilm: uimastamine, veretustamine

Praktiline õpe: loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid, uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine, veretustamine

Pädevustaseme eksam
16Riina Soidla, Dea Anton
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:48