AU.359 Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg20.01.2017
Maht16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Riina Soidla
Dea Anton
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)120 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv18
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse teoreetilise osa läbinu on saanud ülevaate Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. sept. 2009, loomade kaitse kohta surmamisel.

Praktilise õppe osaleja tunneb loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilisi aspekte, oskab uimastada, hinnata uimastamise tõhusust ja veretustamist.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
Tapaloomade anatoomia, füsioloogia
Tapaloomade käitumine
Tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus
Nõuded loomade kohtlemisel tapamajas
Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid
Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine
Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine
Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid
Uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine
Tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine
Tapahügieen
Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldus
Õppefilm: uimastamine, veretustamine

Praktiline õpe:
loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid
uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine
veretustamine
pädevustaseme eksam
16
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt13
Registreerumise tähtaeg18.01.2017
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 01.06.2023 12:02