AU.487 MetsakorraldusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg16.10.2018 - 18.10.2018
Maht21 akadeemilist tundi (11 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat), 0,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Henn Korjus
Ahto Kangur
Teele Paluots
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)196 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmMetsandus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu tunneb metsakorraldust ja selle põhimõtteid, metsakorralduslikku tööd ja sellega seotud seadusakte, teab metsainventeerimisest ja uutest mõõteriistadest, oskab koguda metsakorralduslikke andmeid, töödelda metsakorralduslikke andmeid, kasutada alusmaterjale ettevalmistumisel metsainventeerimiseks, töödelda ja analüüsida inventeerimisandmeid. Koolitusel pakutavad metsakorralduse valdkonnas süvendatud teadmised loovad hea aluse ettevalmistumiseks metsakorraldustööde teostajate atesteerimisel vajalike nõuete täitmiseks.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Metsakorraldus ja selle põhimõtted
Metsakorralduslikud tööd ja sellega seotud õigusaktid
Metsakorralduslike andmete kogumine, töötlemine ja esitamine
Metsainventeerimine
Inventeerimisandmete töötlemine, analüüsimine ja kaasajastamine registris
Metsamajandussoovitused ja nendega seotud seadusaktid

Koolitusel pakutavad metsakorralduse valdkonnas süvendatud teadmised loovad hea aluse ettevalmistumiseks metsakorraldustööde teostajate atesteerimisel vajalike nõuete täitmiseks.
21Henn Korjus, Ahto Kangur, Teele Paluots
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfoKursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni või grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära. Kõiki registreerunud saavad enne kursuse algust infokirja registreerumisel märgitud e-kirja aadressil.

Täiendusõppest loobumise korral teavitage palun sellest täiendusõppe korraldajat (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva. Vastasel juhul jääb arve tasumise kohustus jõusse.

Kui grupp on täitunud, saate oma osalemissoovist märku anda Eesti Maaülikooli avatud ülikooli e-posti aadressil: avayl@emu.ee või tel 731 3275
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.04.2019 03:52