AU.488 Aiandus mitteaianduskonsulendile - marjakasvatusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg01.07.2019 - 27.09.2019
Maht35 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 3 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Priit Põldma
Kadri Karp
Marge Starast
Katrin Laikoja
Ave Kikas
Ulvi Moor
Maret Prits
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmAiandus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidMarjakasvatuse mooduli läbinu teab millised on:
- enamlevinud marjakasvatuslikud taimeliigid, nende bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
sordi valiku põhimõtted
- peamised kasvatusviisid, sh. mahekasvatuses, ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse
- kasvatamise hooajalised tööd ja probleemid, riskid säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
- tasuvus ja turustamisvõimalus
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Koolituse rõhk on praktikal.
Külastatakse Polli Aiandusuuringute Keskust, uuritakse maasikate kasvatamist kiletunnelis ja avamaal, tutvutakse aiast saadava valguses säilitamistehnoloogiad ja võimalused väikeköögi nõuetega.

Levinud marjakultuurid (aedmaasikas, sõstrad)
* Bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
* Sordi valiku, paljundamise ja uute sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus
* Säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
* Tasuvus ja turustus
Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja säilitustehnoloogiates

Õpetamise metoodika täiendamine - teabe edastamine nõustamisel
35Priit Põldma, Kadri Karp, Marge Starast, Katrin Laikoja, Ave Kikas, Ulvi Moor, Maret Prits
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg25.06.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 01.06.2023 12:12