AU.491 Taimekasvatus konsulendile - Tasakaalustatud väetamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg12.04.2017 - 13.06.2017
Maht27 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 1 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Enn Lauringson
Alar Astover
Liina Talgre
Toomas Tõrra
Katrin Hauk
 
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidTasakaalustatud väetamise mooduli läbinu teab:
* kuidas lugeda/tõlgendada mullaanalüüse, selgitada tulemusi tootjale ja aidata tal teha järeldusi tootmise korraldamiseks;
* kuidas määrata visuaalsel vaatlusel elementide puudustunnuseid;
* millised on täppisviljeluse põhimõtted ja rakendusvõimalused;
* haljasväetiste kasutamise põhimõtteid ja nende mõju mullale;
* erinevate orgaaniliste väetiste (vedelsõnnik, tahesõnnik, kompostid, biosüsi, biopuhastite kompost jms) iseärasusi ja kasutamispõhimõtteid;
* mulla huumusbilansi arvestamise põhimõtteid, oskab kasutada huumusbilansi kalkulaatorit ja selle tulemusi tõlgendada.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Tasakaalustatud väetamine.
Mullaanalüüside lugemine/tõlgendamine.
Visuaalsel vaatlusel elementide puudustunnuste määramine.
Haljasväetiste kasutamise põhimõtteid ja nende mõju mullale.
Erinevate orgaaniliste väetiste (vedelsõnnik, tahesõnnik, kompostid, biosüsi, biopuhastite kompost jms) iseärasused ja kasutamispõhimõtted.
Täppisviljeluse põhimõtted ja rakendusvõimalused.
Mullaanalüüside lugemise praktika.
Erinevate väetusplaanid koostamine mullaanalüüside põhjal.
Huumuskalkulaatori kasutamine.
Täppisviljeluse tarkvara SMS Advanced kasutamine
Väetistarbe arvutamine
Õpetamise metoodika täiendamine - teabe edastamine nõustamisel
Ekskursioon ettevõttesse
27Enn Lauringson, Alar Astover, Liina Talgre, Toomas Tõrra, Katrin Hauk
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg31.03.2017
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:37