AU.495 Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus (3 EAP)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg14.01.2020 - 31.03.2020
Maht78 akadeemilist tundi (65 tundi auditoorset, 13 tundi iseseisvat tööd), 3 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Annika Paltsepp
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)100 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv44
 
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse edukalt läbinu:
teab
- reaalarvudest ja avaldistest;
- planimeetriast;
- logaritm- ja eksponentfunktsioonidest;
tunneb
- vektorit tasandil, joone võrrandit;
- tunneb funktsioone ja nende graafikuid;
- arvjada ja selle piirväärtust;
- aritmeetilist ja geomeetrilist jada;
- funktsiooni piirväärtusi ja tuletisi;
- tõenäosusteooriast ja kirjeldavast statistikast;
- integraali;
- stereomeetriat;
oskab lahendada
- võrrandeid ja võrratusi;
- logaritm- ja eksponentvõrrandeid ning -võrratusi;
- trigonomeetrilisi võrrandeid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. Reaalarvud ja avaldised.
2. Võrrandid ja võrratused.
3. Vektor tasandil. Joone võrrand.
4. Funktsioonid ja nende graafikud.
5. Arvjada ja selle piirväärtus. Aritmeetiline ja geomeetriline jada.
6. Logaritm- ja eksponentfunktsioonid. Logaritm- ja eksponentvõrrandid ning -võrratused.
7. Trigonomeetrilised võrrandid.
8. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis.
9. Planimeetria.
10. Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika.
11. Integraal.
12. Stereomeetria.
78
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt25
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi osaleda käesoleval koolitusel. Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.

Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguspäeva. Juhul kui täiendusõppija teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem kui kolm tööpäeva enne koolituse algust, jääb õppeteenustasu tasumise kohustus jõusse.
Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni, juhul kui grupp ei täitu, jääb koolitus ära ja registreerunuid teavitatakse. Kui grupp on täitunud, saate oma osalemissoovist teada anda e-posti aadressile: avayl@emu.ee (saame Teid sõltuvalt olukorrast jätta ootelehele või avada uue grupi).
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 15.10.2019 05:08