AU.495 Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus (3 EAP)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.11.2022 - 16.05.2023
Maht78 akadeemilist tundi (65 tundi auditoorset, 13 tundi iseseisvat tööd), 3 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Annika Paltsepp
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)295 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmMatemaatika
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse edukalt läbinu:
teab
- reaalarvudest ja avaldistest;
- planimeetriast;
- logaritm- ja eksponentfunktsioonidest;
tunneb
- vektorit tasandil, joone võrrandit;
- tunneb funktsioone ja nende graafikuid;
- arvjada ja selle piirväärtust;
- aritmeetilist ja geomeetrilist jada;
- funktsiooni piirväärtusi ja tuletisi;
- tõenäosusteooriast ja kirjeldavast statistikast;
- integraali;
- stereomeetriat;
oskab lahendada
- võrrandeid ja võrratusi;
- logaritm- ja eksponentvõrrandeid ning -võrratusi;
- trigonomeetrilisi võrrandeid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. Reaalarvud ja avaldised.
2. Võrrandid ja võrratused.
3. Vektor tasandil. Joone võrrand.
4. Funktsioonid ja nende graafikud.
5. Arvjada ja selle piirväärtus. Aritmeetiline ja geomeetriline jada.
6. Logaritm- ja eksponentfunktsioonid. Logaritm- ja eksponentvõrrandid ning -võrratused.
7. Trigonomeetrilised võrrandid.
8. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis.
9. Planimeetria.
10. Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika.
11. Integraal.
12. Stereomeetria.
78
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt14
Registreerumise tähtaeg14.11.2022
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:39