AU.506 Söödaratsiooni koolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht13 akadeemilist tundi (9 tundi auditoorset, 4 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Meelis Ots
Olav Kärt
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
- teab lüpsilehmadele vajalikke toitefaktoreid ja nende olemust;
- teab kuidas sööta lüpsilehmi laktatsioonistaadiumi erinevatel perioodidel;
- teab lüpsilehmade ratsioonides kasutatavate söödalisandite olemust ja mõju;
- oskab piimakoostise järgi hinnata lüpsilehmade söötmist;
- teab lüpsilehmade normeeritud söötmise põhimõtteid;
- oskab koostada söödaratsioone erinevates laktatsioonistaadiumis olevatele lüpsilehmadele.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Söötmisõpetuse põhitõed
Lüpsilehmade söötmine erinevatel energiabilansi perioodidel
Söödalisandid lüpsilehmade söödaratsioonis, nende olemus ja mõju
Piima koostis kui indikaator söötmise tasakaalustatuse hindamisel
Söödaratsiooni koostamise alused
Praktiline söödaratsioonide koostamine
13Meelis Ots, Olav Kärt
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 29.09.2023 00:33