AU.504 Aiandus mitteaianduskonsulendile - alternatiivsed kultuuridAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg25.04.2019 - 19.07.2019
Maht35 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 3 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kadri Karp
Marge Starast
Leila Mainla
Katrin Hauk
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmAiandus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidAlternatiivsete kultuuride mooduli läbinu teab
* milliseid alternatiivseid või uusi kultuurtaimi kasvatada saab, sealhulgas: astelpaju, aroonia, mustikas, viinamari, pampel, kuslapuu, lillekasvatus.
* millised on kättesaadavad sordid, sordi valiku põhimõtted
* millised on peamised kasvatusviisid, sh. mahekasvatuses, ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse
* millistest allikatest otsida põhjalikumat informatsiooni ning meie kliimasse ja tingumustesse sobivaid juhendeid alternatiivsete kultuuride kasvatusest
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Koolituse rõhk on praktikal.
Külastus Rõhule ja puukooli, muu hulgas kujundatakse viinapuu ja astelpaju võra, lõigatakse kevadist aedmustikat, tehakse viimapuu suvist hooldust ja analüüsitakse aedmustika kevadist lõikust.

Alternatiivsed ja perspektiivsed puuvilja-, marjakultuurid, sh. astelpaju, aroonia, aedmustikas, viinapuu.
* Bioloogia, kasvunõuded, levik Eestis ja turustusvõimalused
* Eestis koduaeda ja tootmisse sobivad sordid ning nende omadused. Uute kultuuride ja sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted lähtuvalt saagi realiseerimisest
* Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja töötlemistehnoloogiates
* Infoallikate kasutamine
Ilutaimed:
* Ilutaimede rühmad, nende eristamise tunnused ja tuntumate liikide kasvunõuded ning kasutamine.
* Agrotehnilised võtted ilutaimede kvaliteedi tagamiseks.
* Ilutaimede üldseisundi hindamine ja hooldusvõtete rakendamine
* Ilutaimede kasvatustehnoloogiad ja tootmine lähtuvalt taimerühmast ning keskkonnateadlik tootmine.
* Ilutaimedega katsete läbiviimise põhitõed ja metoodika, rahvusvaheliste andmebaaside kasutamine ja innovatiivsed uuringutulemused

Õpetamise metoodika täiendamine - teabe edastamine nõustamisel
35Kadri Karp, Marge Starast, Leila Mainla, Katrin Hauk
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg14.04.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 17:57