AU.510 Nõustamismetoodika konsulendileAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.02.2020 - 19.02.2020
Maht16 akadeemilist tundi (3 tundi auditoorset, 13 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Jaan Leetsar
Maret Prits
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Õppekava rühmSotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidÕppe läbinu teab
* ühistegevuse, koostöö ja võrgustike loomise ning toetamise võimalusi ja põhimõtteid;
* gruppide juhtimise põhimõtteid ja meetodeid;
* täiskasvanute koolitamise aluseid;
* mõjusa esinemise põhimõtteid, meetodeid ja tehnikaid;
* ja oskab:
* juhtida töögruppe, nõupidamisi, arutelusid ja grupinõustamisi;
* teha gruppidele mõjusaid ja veenvaid loenguid ning esitlusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Gruppidega töötamine, koostöö ja võrgustumine
Täiskasvanute koolitamine
Esinemisoskused, tulemuslikud loengud ja esitluste tegemine
16
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt5
Registreerumise tähtaeg20.11.2019
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Registreerumine on aluseks täiendusõppijaks arvamisel.
Juhul, kui meil seoses Teie registreerumisega tekib täpsustavaid küsimusi, võtame Teiega ühendust.
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolituse tellijaks on PRIA, koolitus on sihtrühmale tasuta.
Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. igal moodulil peab osalejaid olema igal koolituspäeval kohal vähemalt 5.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Juhul, kui soovite täiendusõppes osalemisest loobuda, palume, et esimesel võimalusel kindlasti teavitaksite kirjalikult täienduskoolituse korraldajat.

Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.11.2019 00:23