AU.511 Põllumajandusloomade heaolunõuete tagamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg28.09.2017
Maht7 akadeemilist tundi (7 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu on saanud ülevaate:
- seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani
- erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis
- põllumajandusloomade transpordist tapamajja
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
Transpordisobivus;
Põllumajandusloomade transport tapamajja;
Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
7Terje Elias
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt12
Registreerumise tähtaeg26.09.2017
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 04.07.2022 18:06