AU.528 Toiduhügieen ja -ohutus, algasteAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg04.10.2019
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv32
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundidkoolitusel osalenu
- teab toiduhügieenialaste õigusaktide nõudeid, toidukäitleja kohustusi ja vastutust;
- tunneb toiduhügieeni ning enesekontrolli põhimõtted (sh eeltingimusprogramme ja HACCP);
- oskab arvestada mikroorganismide kasvu ja paljunemist mõjutavate teguritega;
- tunneb peamisi toiduainete kaudu levivaid haiguseid;
- tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid;
- tunneb seadmete ja ruumide puhastamise ning desinfitseerimise võimalusi, kahjuritõrjet;
- tunneb isikliku hügieeni nõudeid ja nende täitmise olulisust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- toitu käsitlevad õigusaktid;
- toiduhügieeni põhimõtted;
- toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;
- enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;
- mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
- toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
- toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
- puhastamine, desinfitseerimine;
- tootmisruumide korrashoid;
- kahjuritõrje;
- isiklik hügieen.
6Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda.
Enne registreerumist palun veenduge, et kuulute sihtrühma.

NB! Koolituse lõpus saavad kõik lõpetajad koolitusel osalemist kinnitava tõendi.
2019 aasta jaanuarist väljastab maaülikooli avatud ülikool tõendeid ja tunnistusi elektroonilisel kujul, kui koolitusele registreerunu pole avaldanud enne koolituse algust eraldi soovi paberkandjal dokumendiks.
Koolituse lõpetamist kinnitav dokument saadetakse elektrooniliselt koolitusele registreerumisel märgitud e-posti aadressil peale koolituse lõppu.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 15.10.2019 05:23