AU.531 Meeskonnatöö kavandamine ja rakendamine ettevõtlusõppes ja ettevõtlusesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg04.05.2017 - 18.05.2017
Maht16 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Kreegimäe
 
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmÄrindus, haldus ja õigus, mujal liigitamata
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinud:
- Mõistab meeskonnatöö olemust
- Tunneb meeskonnatöö põhimõtteid ja oskab neid rakendada
- Oskab kavandada ja juhtida meeskonnatööd
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Meeskonnatöö olemus, tunnused, põhimõtted ja tulemuslikkus; Meeskonna arengutsükkel; Enese- ja meeskonna analüüs ning arenguvajaduste kaardistamine; Meeskonna loomise, tegevuste planeerimise ja käivitamise olulised komponendid; Efektiivselt töötava meeskonna reeglid; Koostöö, koostöös esinevad probleemid ning nende diagnostika ja lahendamine; Konfliktide ennetamine, märkamine ja lahendamine; Meeskonna juhtimine ja juhi roll; Meeskonna väärtused; Meeskonna motiveerimine.16Katrin Kreegimäe
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt12
Registreerumise tähtaeg04.05.2017
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.06.2018 20:20