AU.533 Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg29.09.2017 - 25.05.2018
Maht2 422 akadeemilist tundi (210 tundi auditoorset, 500 tundi praktikat, 1 712 tundi iseseisvat tööd), 93,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)1750 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmAineõpetajate koolitus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidÕpetajakoolituse edukalt lõpetanud õpetaja oskab koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani lähtuvalt õppekavast, valmistada ette tunnimaterjale, näitmaterjale ning kavandada ja läbi viia õppetundi, arvestades õpilase võimeid, isikuomadusi ja õppeedukust
2) Õpetaja teab:
1) kaasaegseid juhi õpetamise meetodeid ja oskab neid õpetajatöös rakendada;
2) kuidas mõjuvad juhi psühhofüsioloogilised omadused ja tervislik seisund liiklusohutusele;
3) liiklusreegleid ja liiklusalaseid õigusakte.

(3) Õpetaja oskab selgitada:
1) kuidas juhi isikuomadused, hoiakud ja elustiil mõjutavad tema liikluskäitumist ja vastutustundliku juhi kujunemist;
2) liiklejate võimalikust väärast käitumisest tekkida võivat ohtu ning õpetada ohtu ette nägema ja praktikas ennetama;
3) liiklusohtlikku olukorda ja tüüpilisemate liiklusõnnetuste toimumise põhjuseid ning õiget tegutsemist liiklusõnnetuse korral;
4) keskkonnasäästliku käitumise vajalikkust ja säästlikku sõidustiili;
5) ohutu ja keskkonnasäästliku juhtimise seoseid sõiduki valimisel ja kasutamisel (sõiduki valimine vastavalt vajadusele ja sõiduki turvaelemendid);
6) juhtimisvõtteid libedal teel ja muudes rasketes teeoludes;
7) liiklusalaseid õigusakte ja nende järgimise vajadust;
8) juhi psühhofüsioloogiliste omaduste ja tervisliku seisundi mõju liiklusohutusele;
9) liiklusreeglite olemust ja järgimise vajadust ning vajadust kujundada ohutu, teisi liiklejaid arvestavat sõiduharjumust;
10) liiklusjärelevalve eesmärke liiklusohutuse tagamisel ja juhtide õigete liiklusharjumuste kujundamisel.

(4) Õpetaja oskab õpetada:
1) juhina oma tegevust ette kavandama ja sõiduks valmistuma;
2) liiklejate vastastikuse mõju tunnetamist;
3) tähelepanu pööramist vähekaitstud liikleja, nagu jalakäija, jalgratturi, lapse, vanuri ning puudega inimese suhtes;
4) tegutsemist ohuolukorras;
5) säästlikku sõidustiili;
6) juhtimisvõtteid libedal teel ja muudes rasketes teeoludes;
7) kuidas sõidu motiivid, teekonna ja aja planeerimine, kaaslased ja nende käitumine, juhi seisund ja sõiduki juhtimise võimed, sealhulgas liigne enesekindlus, mõjutavad ohutust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Üldkursus
- Iseseisev töö
- Libedasõidu riskivältimise õpe
- Teooriaõppe ja sõiduõppe praktika autokooli juures
2 422
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisEristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg06.09.2017
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.06.2018 20:29