AU.534 Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu omab ülevaadet tootmishügieeni põhimõtetest, tunneb olulisemaid toidupatogeene, tunneb Listeria monocytogenes'i kui tootmishügieeni mõjutavat faktorit ning on saanud teadmised probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalustest. Lisaks omab ülevaadet toidu saastumisest k.a ristsaastumisest ja selle vältimise võimalustest, teab tootmisruumide ehituslike aspektide seost ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga, mõistab hügieenitsoonide vajalikkust ja seost personalihügieeniga, on tutvunud riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede tekkepõhjuste, avastamise ja likvideerimisega. Tunneb käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtteid ja korraldust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Seadusandlusest tulenevad nõuded tootmishügieenile ja toidu ohutusele;
Tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;
Tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;
Tootmishügieeni mõjutavad faktorid;
Personali hügieeni tähtsus tootmishügieeni tagamisel;
Seadmete ja hoonete hügieeniline disain, hügieenitsoonide vajalikkus;
Biokirmed tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise ja hävitamise võimalused;
Tootmishügieeniga enim seotud mikrobiolooglised ohud;
Toidu ohutust enim mõjutavad toidupatogeenid;
Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine, sanitatsiooni põhimõtted;
Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused;
Hügieeniproovide võtmine, laboratooriumisse saatmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;
Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine ja likvideerimine.
6Mati Roasto
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:16