AU.536 Mootorsõidukijuhi õpetajate koolitus - lisakategooria erikursusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg06.10.2017 - 29.11.2017
Maht287 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset, 63 tundi praktikat, 184 tundi iseseisvat tööd), 11 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Arne Küüt
Tiit Ratnik
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)230 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmAineõpetajate koolitus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidBE kategooria
1) B-kategooria autode ja nende haagiste sõidutehnilisi omadusi, õigeid juhtimisvõtteid ja muud liiklusohutusega seonduvat (näiteks juhtimisseadmete käsitsemine, sõit haagisega, ohutus- ja kaitsevahendite kasutamine, ohtlike rikete ennetamine, sõidujoone valik, äkkpidurdus, ilmastikutingimuste, veose paigutuse ja kinnitamise ning sõitjate käitumise mõju liiklusohutusele ja muu selline);
2) nõudeid auto ja haagise tehnoseisundi ja varustuse kohta ning nõuetele vastavuse kontrolli;
3) haagiste külge ja lahti haakimist ning kaalu jaotumise jälgimist.

CCE kategooria
Koolituse läbinu teab ja oskab õpetada :
1) C-kategooria autode ja nende haagiste sõidutehnilisi omadusi, õigeid juhtimisvõtteid ja muud liiklusohutusega seonduvat (näiteks juhtimisseadmete käsitsemine, sõit haagisega, ohutus- ja kaitsevahendite kasutamine, ohtlike rikete ennetamine, sõidujoone valik, äkkpidurdus, ilmastikutingimuste ja sõitjate käitumise mõju liiklusohutusele ja muu selline);
2) nõudeid auto massi, teljekoormuse ja mõõtmete kohta;
3) nõudeid mitmesuguste veoste veole, veose paigutamisele ja kinnitamisele ning veose paigutuse mõju auto või autorongi sõiduomadustele;
4) auto ja haagise ehituse eripärast tingitud juhi nägemisvälja piiratusest, samuti teiste liiklejate vaatevälja vähenemisest tingitud ohte;
5) auto teelpüsivust arvestades tuule mõju;
6) nõudeid auto tehnoseisundi ja varustuse kohta ning nõuetele vastavuse kontrolli;
7) täis- ja poolhaagise veduki külge- ja lahtihaakimist;
8) pidurite ja aeglustite tööpõhimõtteid ning tava- ja eriolukordades kasutamist;
9) manööverdamisel auto ning veose iseärasusest tekkida võivaid ohte;
10) autorongiga ekstreemsetes olukordades tekkida võivaid ohte;
11) nõudeid sõidu- ja puhkeaja ning sõidumeeriku kasutamise kohta;
12) nõudeid veoste saatedokumentide vormistamisel.

T-kategooria mootorsõidukil ja liikurmasinal ning masinrongil (edaspidi masin) teab ja oskab õpetaja selgitada:
1) õpetatava kategooria masina ja nende agregaatide sõidutehnilisi omadusi ning õigeid juhtimisvõtteid;
2) agregaatide masina külge ja lahti haakimist ning kaalu jaotumise jälgimist;
3) masina agregaatidega sõidu- ja tööohutust;
4) aeglasest sõidust tingitud ohtu;
5) aeglase sõiduki tähistamist;
6) nõudeid mitmesuguste veoste veole, veose paigutamisele ja kinnitamisele ning veose paigutuse mõju liiklusohutusele;
7) masina ehituse eripärast tingitud juhi nägemisvälja piiratusest, samuti teiste liiklejate vaatevälja vähenemisest tingitud ohtu;
8) masina pidurite ja aeglustite tööpõhimõtteid ning tava- ja eriolukordades kasutamist;
9) manööverdamisel masina ning veose iseärasusest tekkida võivat ohtu;
10) ekstreemsetes olukordades tekkida võivat ohtu.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Mootorsõiduki eripära arvestav tundmine ja kasutamine
Liikumisdünaamika ja õiged juhtimisvõtted
Säästliku sõidustiili alused ja kaitsliku sõidu juhised
Töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud
Tehnoseisundud
Rehvid
Kindlustus ja kahjukäsitlus
MSJ ettevalmistamise tingimused ja kord
Liiklusalased õigusaktid ja liiklusalane olukord
Kategooria praktiline õpe
287Arne Küüt, Tiit Ratnik
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg10.10.2017
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.06.2018 20:29