AU.537 Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõtetes/eraelamus toidu valmistamiselAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg29.08.2017
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundidkoolitusel osalenu
- teab eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, sh toidukäitleja kohustusi (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutust;
- oskab juhendi põhjal koostada enesekontrolliplaani (sh teab eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi olemust);
- tunneb toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene (sh kasvu ja paljunemist) mõjutavaid tegureid;
- tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja ennetamise võimalusi;
- teab puhastamise ja desinfitseerimise eesmärke ja võimalusi;
- teab isikliku hügieeni nõudeid ning neist kinnipidamise olulisust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- eraelamus toidu valmistamine;
- toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;
- enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;
- toiduhügieeni põhimõtted;
- mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
- toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
- toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
- puhastamine, desinfitseerimine;
- toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje;
- isiklik hügieen.
6Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg20.08.2017
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 20:27