AU.537 Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõtetes/eraelamus toidu valmistamiselAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg29.08.2017
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundidkoolitusel osalenu
- teab eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, sh toidukäitleja kohustusi (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutust;
- oskab juhendi põhjal koostada enesekontrolliplaani (sh teab eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi olemust);
- tunneb toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene (sh kasvu ja paljunemist) mõjutavaid tegureid;
- tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja ennetamise võimalusi;
- teab puhastamise ja desinfitseerimise eesmärke ja võimalusi;
- teab isikliku hügieeni nõudeid ning neist kinnipidamise olulisust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- eraelamus toidu valmistamine;
- toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;
- enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;
- toiduhügieeni põhimõtted;
- mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
- toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
- toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
- puhastamine, desinfitseerimine;
- toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje;
- isiklik hügieen.
6Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg20.08.2017
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 12.05.2021 13:10