AU.539 Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg26.10.2017 - 27.10.2017
Maht12 akadeemilist tundi (9 tundi auditoorset, 3 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv34
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab, et enesekontroll on toidukäitleja kohustus;
- oskab leida juhendmaterjale ja infoallikad;
- tunneb HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
- oskab luua töörühma, koostada tootekirjeldusi ja toorainelehti;
- oskab teha ohtude analüüsi ja määrata ennetavaid abinõusid;
- teab riskihindamise põhimõtteid;
- oskab määrata KKPsid, kriitilisi piire ja korrigeerivaid tegevusi;
- oskab kehtestada seiret ja koostada seirelehe;
- tunneb enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimise nõudeid;
- teab auditi põhimõtted, oskab ette valmistuda siseauditiks;
- oskab auditeerida eeltingimusprogramme/häid hügieenitavasid ning HACCP põhimõtetele vastavust;
- oskab dokumenteerida auditi tegevusi, leidusid ja mittevastavusi;
- tunneb siseauditi järeltegevusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus;
- juhendmaterjalid ja infoallikad;
- HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
- töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine, sh praktilised harjutused;
- ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine, harjutus;
- riskihindamise põhimõtted, harjutus;
- KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine, harjutus;
- seire kehtestamine, seirelehe koostamine;
- enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine;
- süsteemi tõendustegevuses;
- auditi põhimõtted, ettevalmistus siseauditiks, praktiline töö enesekontrolliplaani dokumentatsiooniga;
- eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine;
- HACCP põhimõtete auditeerimine;
- auditi tegevuste, leidude, mittevastavuste dokumenteerimine;
- siseauditi järeltegevused ja lõpetamine.

Praktilised ülesanded:
12Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg24.10.2017
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.02.2023 12:12