AU.540 Toiduhügieen ja -ohutus, keskasteAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg21.04.2021 - 23.04.2021
Maht24 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat), 1 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv35
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu on tutvunud tootmishügieeni, enesekontrolli rakendamise ja toiduhügieeni teemadega põhjalikult ning:
- mõistab tootmishügieeni olulisust toidu ohutuse ja -kvaliteedi ning stabiilsete säilimisaegade tagamisel;
- teab tootmishügieeniga seonduvaid olulisi mikroorganisme ning nende vältimise ja likvideerimise võimalusi;
- on tutvunud sanitatsiooni põhimõtetega;
- teab tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtteid;
- teab peamisi toidualaseid õigusakte;
- tunneb ja oskab ohjata keemilisi ning füüsikalisi ohtusid toidus;
- oskab koostada, juurutada ja ajakohastada HACCP põhimõtetele vastavat enesekontrolliplaani;
- mõistab eeltingimusprogrammide rolli toiduohutuse tagamisel;
- tunneb toiduhügieeni põhimõtteid;
- teab ja oskab ennetada toidu bioloogilise saastumise allikaid;
- tunneb mikroorganismide paljunemist mõjutavaid tegureid;
- teab peamisi toidu kaudu levivate toidumürgistuste ja -infektsioonide põhjustajaid;
- teab isikliku hügieeni nõuded ning nende rolli toidu ohutuse tagamisel;
- oskab planeerida ja läbi viia hügieenikoolitust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Tootmishügieen:
- Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga;
- Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga;
- Toidu saastumise, sh ristsaastumise võimalused ja selle vältimine;
- Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, puhastamine ja desinfitseerimine;
- Biokilede teke, avastamine ja likvideerimine;
- Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina. Probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused;
- Kahjuritõrje, jäätmekäitlus.

Praktilised ülesanded (120 min):
- Listeria monocytogenes'e juhtumanalüüs;
- Praktilised näited reaalsete testidega (praktiline pinnaproovi võtmine);
- Test
.
8Mati Roasto
Enesekontrolli rakendamine:
- Toidualastest õigusaktidest;
- Keemilised ohud toidus;
- Füüsikalised ohud toidus;
- Enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid;
- Toiduohutuse juhtimissüsteemid, sh HACCP, ISO:22000, FSSC 22000, IFS, BRC;
- Ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted;
- Kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel;
- Toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine.

Praktilised ülesanded (120 min):
- Auditi ettevalmistusel töö dokumentidega
- Seirkoostamine
- Test
.
8Katrin Laikoja
Toiduhügieen:
- Toiduhügieeni põhimõtted;
- Toidu bioloogiline saastumine;
- Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
- Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
- Toidu säilitamise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll;
- Isikliku hügieeni nõuded;
- Hügieenikoolituste planeerimine ja läbiviimine.

Praktilised ülesanded (120 min):
- Isikliku hügieeni juhendi koostamine;
- Eurlexist, Riigi Teatajast ja VTA kodulehelt infot leidmine;
- Test
8Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:34