AU.540 Toiduhügieen ja -ohutus, keskasteAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg28.08.2024 - 30.08.2024
Maht24 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat), 1 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv45
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu on tutvunud tootmishügieeni, enesekontrolli rakendamise ja toiduhügieeni teemadega põhjalikult ning:
- mõistab tootmishügieeni olulisust toidu ohutuse ja -kvaliteedi ning stabiilsete säilimisaegade tagamisel;
- teab tootmishügieeniga seonduvaid olulisi mikroorganisme ning nende vältimise ja likvideerimise võimalusi;
- on tutvunud sanitatsiooni põhimõtetega;
- teab tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtteid;
- teab peamisi toidualaseid õigusakte;
- tunneb ja oskab ohjata keemilisi ning füüsikalisi ohtusid toidus;
- oskab koostada, juurutada ja ajakohastada HACCP põhimõtetele vastavat enesekontrolliplaani;
- on saanud ülevaate ettevõtte toiduohutuskultuuri olemusest, kujundamisest ja hindamisest;
- mõistab eeltingimusprogrammide rolli toiduohutuse tagamisel;
- tunneb toiduhügieeni põhimõtteid;
- teab ja oskab ennetada toidu bioloogilise saastumise allikaid;
- tunneb mikroorganismide paljunemist mõjutavaid tegureid;
- teab peamisi toidu kaudu levivate toidumürgistuste ja -infektsioonide põhjustajaid;
- teab isikliku hügieeni nõuded ning nende rolli toidu ohutuse tagamisel;
- oskab planeerida ja läbi viia hügieenikoolitust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Enesekontrolli rakendamine:
- Toidualastest õigusaktidest;
- Keemilised ohud toidus;
- Füüsikalised ohud toidus;
- Enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid;
- Toiduohutuse juhtimissüsteemid, sh HACCP, ISO:22000, FSSC 22000, IFS, BRC;
- Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine ettevõttes;
- Ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted;
- Kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel;
- Toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine.

Praktilised ülesanded (120 min):
- Auditi ettevalmistusel töö dokumentidega
- Seire lehe koostamine
- Test
.
8Katrin Laikoja
Tootmishügieen:
- Tootmishügieeniga seonduvad õppematerjalid;
- Tootmisprotsessi hügieenikriteeriumid ning tootmishügieeni indikaatormikroorganismid;
- Tootmisruumide ehituslikud aspektid ning seadmete disain ja nende seos ettevõtte tootmishügieeni ja toiduohutuse tagamisega;
- Toidu saastumise, sh ristsaastumise võimalused ja selle vältimine;
- Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos toiduohutuse tagamisega;
- Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (koristamise, pesemise ja desinfitseerimise) põhimõtted;
- Listeria monocytogenes ja mõned teised toidupatogeenid toidu- ja tootmishügieeni mõjutava faktorina. Probleemide ennetamise ja likvideerimise võimalused;
- Sanitatsiooni nõuetekohasuse tõendamine k.a. tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtted;
- Biokirmete teke, mõju tootmishügieenile, avastamine ja hävitamine.

Praktilised ülesanded (120 min):
- Listeria monocytogenes'e juhtumanalüüs;
- Praktilised näited reaalsete testidega (praktiline pinnaproovi võtmine);
- Test
.
8Mati Roasto
Toiduhügieen:
- Toiduhügieeni põhimõtted;
- Toidu bioloogiline saastumine;
- Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
- Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
- Toidu säilitamise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll;
- Isikliku hügieeni nõuded;
- Hügieenikoolituste planeerimine ja läbiviimine.

Praktilised ülesanded (120 min):
- Isikliku hügieeni juhendi koostamine;
- Eurlexist, Riigi Teatajast ja VTA kodulehelt infot leidmine;
- Test
8Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:12