SU.2 Koolitus: koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonisAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg08.06.2017 - 09.06.2017
Maht12 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ene Seidla
 
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
1. mõistab koostöö olemust;
2. mõistab motivatsiooni/demotivatsiooni allikaid;
3. oskab eristada erinevaid käitumistüüpe ja vastavalt oma käitumist kohandada;
4. oskab koostöös paremini infot vahetada ja valida sobivaim kommunikatsioonikanal ning -meetod;
5. omandab oskused toimida erinevates rollides;
6. omandab oskused meeskonnatööks, läbirääkimiseks ja konfliktide lahendamiseks.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. koostöö kui õpitud, kokkulepetel ja reeglitel põhinev käitumine; 2. reeglite kehtestamine; 3. töövormid grupiga töötamiseks, pidevaks parendamiseks; 4. simulatsiooniharjutus - meie tööprotsess; 5. kuidas parandada tulemust, raiskamise allikad ja pidev parendamine; 6. meeskonna motivatsioon, Tuckmani mudel, grupiprotsessid; 7. läbirääkimised, töövormid konsensuse ehitamiseks ja taktikad kriitilistes olukordades tegutsemiseks; 8. enesekehtestamine ühistegevuses; 9. kommunikatsioon, ühised visuaalid ja märgisüsteemid; 10. simulatsiooniharjutus - meie organisatsioon; 11. väärtusahela käivitamine, kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus; 12. demotivatsiooniga toimetulek; 13. erinevad käitumistüübid ühistegevuses (aktiivsed/passiivsed, numbritele, faktidele ja suhetele orienteeritud käitumistüübid); 14. käitumise kohandamine vastavalt partnerile, ülesannete jagamisel käitumistüübiga arvestamine.12Ene Seidla
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisEristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg07.06.2017
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.02.2019 08:10