AU.545 Põllumajandusloomade heaolu koolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg07.12.2017 - 08.12.2017
Maht16 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 4 tundi praktikat), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundidkoolitusel osalenu on saanud ülevaate:
- seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani
- erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis
- põllumajandusloomade transpordist tapamajja
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Koolituse rõhuasteus on piimaveistel.
- Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
- Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
- Transpordisobivus;
- Põllumajandusloomade transport tapamajja;
- Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.

Õppekava kooskõlastamise teate number 4.2-6/7373-1
16Terje Elias
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg24.11.2017
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta.

Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.06.2018 20:21