AU.549 Põllumajandusloomade / -lindude heaoluAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg08.11.2019
Maht4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidInfopäeval osalenu:
* teab algtasemel põllumajanduslindude anatoomiat ja füsioloogiat
* oskab hinnata pidamistingimuste sobivust põllumajanduslindudele
* oskab eristada tervet lindu haigest
* teab põhilisi lindude heaoluks olulisi nõudeid
* teab, kust leida ja kuidas kasutada põllumajanduslindude heaoluga seonduvat seadusandlust
* teab milliseid linnud on transpordiks sobilikud
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Rõhuasetus lindudel
- Lindude anatoomia ja füsioloogia
- Lindude pidamistingimused
- Kuidas ära tunda haigeid linde ja heaoluga seonduvaid probleeme
- Valdkonda reguleeriv seadusandlus;
- Põllumajanduslindude pidamise nõuded;
- Transpordisobivus;
- Põllumajanduslindude transport tapamajja;
- Lindude heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
4
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg01.11.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 31.03.2020 09:56