AU.549 Põllumajandusloomade / -lindude heaoluAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg08.11.2019
Maht4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidInfopäeval osalenu:
* teab algtasemel põllumajanduslindude anatoomiat ja füsioloogiat
* oskab hinnata pidamistingimuste sobivust põllumajanduslindudele
* oskab eristada tervet lindu haigest
* teab põhilisi lindude heaoluks olulisi nõudeid
* teab, kust leida ja kuidas kasutada põllumajanduslindude heaoluga seonduvat seadusandlust
* teab milliseid linnud on transpordiks sobilikud
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Rõhuasetus lindudel
- Lindude anatoomia ja füsioloogia
- Lindude pidamistingimused
- Kuidas ära tunda haigeid linde ja heaoluga seonduvaid probleeme
- Valdkonda reguleeriv seadusandlus;
- Põllumajanduslindude pidamise nõuded;
- Transpordisobivus;
- Põllumajanduslindude transport tapamajja;
- Lindude heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
4
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg01.11.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:15