AU.556 Toiduohutus ja tootmishügieen kala ja kalatoodete käitlemiselAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg02.02.2018
Maht7 akadeemilist tundi (7 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)70 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmTervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm
Eesmärk
 
ÕpiväljundidTäiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on saanud ülevaate toiduohutuse tagamise põhimõtetest kala ja kalatoodete käitlemisel ning oskab teadmisi rakendada tootmishügieeni k.a. sanitatsiooni planeerimisel ning teostamisel;
- teab kala- ja kalatoodete säilimisaegade määramise põhimõtteid ning oskab neid rakendada ametlike kestvuskatsete planeerimisel ning ellu viimisel;
- on teadlik L. monocytogenes'ga seonduvate kestvuskatsete vajadusest toodete puhul, mis patogeeni kasvu soodustavad ning vajadusel oskab kestvuskatseid planeerida ning laboranalüüside tulemusi hinnata;
- on tutvunud erinevate proovivõtumeetoditega ning oskab hinnata millised neist sobiksid tema ettevõtte proovivõtuskeemidesse.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Toiduohutus ja tootmishügieen
Kriitiliste kohtade kaardistamine tootmises
Sanitatsiooni põhimõtted
Säilimisaegade määramine
L. monocytogenes kestvuskatsed
Proovivõtu meetodid
7Mati Roasto
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise tähtaeg30.01.2018
Registreerumise lisainfoKoolitus on tasuline.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.

Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva, vastasel juhul jääb arve tasumise kohustus jõusse.
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2019 08:08