AU.556 Toiduohutus ja tootmishügieen kala ja kalatoodete käitlemiselAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht7 akadeemilist tundi (7 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmTervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm
Eesmärk
 
ÕpiväljundidTäiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on saanud ülevaate toiduohutuse tagamise põhimõtetest kala ja kalatoodete käitlemisel ning oskab teadmisi rakendada tootmishügieeni k.a. sanitatsiooni planeerimisel ning teostamisel;
- teab kala- ja kalatoodete säilimisaegade määramise põhimõtteid ning oskab neid rakendada ametlike kestvuskatsete planeerimisel ning ellu viimisel;
- on teadlik L. monocytogenes'ga seonduvate kestvuskatsete vajadusest toodete puhul, mis patogeeni kasvu soodustavad ning vajadusel oskab kestvuskatseid planeerida ning laboranalüüside tulemusi hinnata;
- on tutvunud erinevate proovivõtumeetoditega ning oskab hinnata millised neist sobiksid tema ettevõtte proovivõtuskeemidesse.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Toiduohutus ja tootmishügieen
Kriitiliste kohtade kaardistamine tootmises
Sanitatsiooni põhimõtted
Säilimisaegade määramine
L. monocytogenes kestvuskatsed
Proovivõtu meetodid
7Mati Roasto
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 18:54