AU.560 Aiandus mitteaianduskonsulendile - puuviljakasvatusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg19.11.2019 - 29.11.2019
Maht35 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 3 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Priit Põldma
Kadri Karp
Marge Starast
Ulvi Moor
Maret Prits
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmAiandus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidPuuviljakasvatuse mooduli läbinu teab:
* millised on enamlevinud puuviljanduslikud taimeliigid, nende bioloogilised eripärad ja kasvunõuded;
* millised on sordi valiku põhimõtted;
* millised on peamised kasvatusviisid, sh. mahekasvatuses, ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse;
* millised on peamised probleemid ning riskid erinevate puuviljakultuuride tootmisel;
* millised on säilitamise võimalused ja tehnoloogiad;
* milline on tasuvus ja turustamisvõimalused.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Puuviljakasvatus
Rõhk on praktilisel õppel.
Levinud puuviljakultuurid (aedõunapuu, aedploomipuu)
* Bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
* Sordi valiku, paljundamise ja uute sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus
* Peamised riskid ja probleemid puuviljade tootmisel
* Säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
* Tasuvus ja turustamisvõimalused
* Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja säilitustehnoloogiates
* Rahvusvaheliste aiandusalaste andmebaaside kasutamine (säilitamise alal Davise Ülikooli andmebaas, sordiandmebaasid jne).
. Teabe edastamine nõustamisel
35
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfoNB! Teavitame Teid

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.
Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 15.10.2019 05:06