AU.560 Aiandus mitteaianduskonsulendile - puuviljakasvatusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg06.02.2020 - 28.02.2020
Maht35 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 3 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Toivo Univer
Priit Põldma
Kadri Karp
Ulvi Moor
Maret Prits
Kristine Tiirats
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmAiandus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidPuuviljakasvatuse mooduli läbinu teab:
* millised on enamlevinud puuviljanduslikud taimeliigid, nende bioloogilised eripärad ja kasvunõuded;
* millised on sordi valiku põhimõtted;
* millised on peamised kasvatusviisid, sh. mahekasvatuses, ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse;
* millised on peamised probleemid ning riskid erinevate puuviljakultuuride tootmisel;
* millised on säilitamise võimalused ja tehnoloogiad;
* milline on tasuvus ja turustamisvõimalused.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Puuviljakasvatus
Rõhk on praktilisel õppel.
Levinud puuviljakultuurid (aedõunapuu, aedploomipuu)
* Bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
* Sordi valiku, paljundamise ja uute sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus
* Peamised riskid ja probleemid puuviljade tootmisel
* Säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
* Tasuvus ja turustamisvõimalused
* Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja säilitustehnoloogiates
* Rahvusvaheliste aiandusalaste andmebaaside kasutamine (säilitamise alal Davise Ülikooli andmebaas, sordiandmebaasid jne).
. Teabe edastamine nõustamisel
35
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 20:18