SU.4 Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: tootmisprotsesside juhtimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.02.2018 - 16.02.2018
Maht24 akadeemilist tundi (7 tundi auditoorset, 9 tundi praktikat, 8 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
ToimumiskohtJärva maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Siim Maasikamäe
Jüri Krusealle
Aevar Valdas
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidTäienduskoolitusprogrammi läbinud õppija:
* mõistab protsessipõhise juhtimise põhimõtteid;
* tunneb toote, tootmise asukoha ja tootmisprotsessi valiku aluseid;
* teab erinevaid planeerimispõhimõtteid ja planeerimisobjekte: ruumiline planeerimine, tootmise agregeeritud planeerimine, tootmisprotsessi operatiivne planeerimine, ajaline ja võimsuse planeerimine, põhitootmisprogrammi planeerimine.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Protsessipõhise juhtimise põhimõtted.Toote ja tootmise asukoha valiku alused.
Tootmisprotsessi planeerimine.
Planeeringud ja maakasutuse planeerimine
24Siim Maasikamäe, Jüri Krusealle, Aevar Valdas
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt12
Registreerumise tähtaeg05.02.2018
Registreerumise lisainfoEnne registreerumist palun veenduge, et kuulute sihtrühma.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2019 08:07