AU.562 Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejateleAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidTäiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, et enesekontroll on toidukäitleja kohustus;
- oskab leida juhendmaterjale ja infoallikad;
- teab eeltingimusprogramme enesekontrollisüsteemi osana;
- tunneb HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
- oskab luua töörühma, koostada tootekirjeldusi ja toorainelehti;
- oskab teha ohtude analüüsi ja määrata ennetavaid abinõusid;
- teab riskihindamise põhimõtteid;
- oskab määrata KKPsid, kriitilisi piire ja korrigeerivaid tegevusi;
- oskab kehtestada seiret ja koostada seirelehe;
- tunneb enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimise põhimõtteid;
- teab auditi põhimõtted, oskab ette valmistuda siseauditiks;
- oskab auditeerida eeltingimusprogramme/häid hügieenitavasid ning HACCP põhimõtetele vastavust;
- oskab dokumenteerida auditi tegevusi, leidusid ja mittevastavusi;
- tunneb siseauditi järeltegevusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus;
Juhendmaterjalid ja infoallikad;
Eeltingimusprogrammid enesekontrollisüsteemi osana;
HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine;
Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine;
Riskihindamise põhimõtted;
KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine;
Seire kehtestamine;
Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine;
Auditi põhimõtted, ettevalmistumine siseauditiks;
Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine;
HACCP põhimõtete auditeerimine;
Auditi tegevuste, leidude, mittevastavuste dokumenteerimine;
Siseauditi järeltegevused ja lõpetamine.
6Katrin Laikoja
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:21