AU.562 Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejateleAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.04.2019
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)70 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidTäiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, et enesekontroll on toidukäitleja kohustus;
- oskab leida juhendmaterjale ja infoallikad;
- teab eeltingimusprogramme enesekontrollisüsteemi osana;
- tunneb HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
- oskab luua töörühma, koostada tootekirjeldusi ja toorainelehti;
- oskab teha ohtude analüüsi ja määrata ennetavaid abinõusid;
- teab riskihindamise põhimõtteid;
- oskab määrata KKPsid, kriitilisi piire ja korrigeerivaid tegevusi;
- oskab kehtestada seiret ja koostada seirelehe;
- tunneb enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimise põhimõtteid;
- teab auditi põhimõtted, oskab ette valmistuda siseauditiks;
- oskab auditeerida eeltingimusprogramme/häid hügieenitavasid ning HACCP põhimõtetele vastavust;
- oskab dokumenteerida auditi tegevusi, leidusid ja mittevastavusi;
- tunneb siseauditi järeltegevusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus;
Juhendmaterjalid ja infoallikad;
Eeltingimusprogrammid enesekontrollisüsteemi osana;
HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine;
Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine;
Riskihindamise põhimõtted;
KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine;
Seire kehtestamine;
Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine;
Auditi põhimõtted, ettevalmistumine siseauditiks;
Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine;
HACCP põhimõtete auditeerimine;
Auditi tegevuste, leidude, mittevastavuste dokumenteerimine;
Siseauditi järeltegevused ja lõpetamine.
6Katrin Laikoja
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg07.04.2019
Registreerumise lisainfoREGISTREERUMISEGA AVALDATE SOOVI OSALEDA VALITUD KOOLITUSEL!

Registreerumine kestab kuni grupi täitumiseni. Kui grupp on täitunud, saate oma osalemissoovist märku anda Eesti Maaülikooli avatud ülikooli e-posti aadressil: avayl@emu.ee või tel 731 3275.

Kõiki registreerunud saavad koolitusele registreerumisel (registreerumisel märgitud e-kirja aadressil) süsteemi poolt automaatselt saadetava kinnituskirja registreerumise õnnestumise kohta ning enne kursuse algust infokirja. Kui koolitus jääb huviliste vähesuse tõttu ära või lükkub edasi, siis saadetakse kõigile registreerunutele (registreerumisel märgitud e-kirja aadressil) sellekohane teavitus.

Täiendusõppest loobumise korral tuleb koolitusele registreerunul sellest täiendusõppe korraldajat teavitada (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) hiljemalt kolm tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva. Juhul, kui koolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem, kui kolm tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, jääb õppeteenustasu tasumise kohustus jõusse.

NB! Koolituse lõpus saavad kõik lõpetajad koolitusel osalemist kinnitava tõendi.
2019 aasta jaanuarist väljastab maaülikooli avatud ülikool tõendeid ja tunnistusi elektroonilisel kujul, kui koolitusele registreerunu pole avaldanud enne koolituse algust eraldi soovi paberkandjal dokumendiks.
Koolituse lõpetamist kinnitav dokument saadetakse elektrooniliselt koolitusele registreerumisel märgitud e-posti aadressil peale koolituse lõppu.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.11.2019 00:09