AU.566 Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamiselAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg01.12.2023
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, sh toidukäitleja kohustusi (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutust;
- oskab juhendi põhjal koostada enesekontrolliplaani (sh teab eeltingimusprogrammide ja HACCP süsteemi olemust);
- tunneb toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene (sh kasvu ja paljunemist) mõjutavaid tegureid;
- tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja ennetamise võimalusi;
- teab puhastamise ja desinfitseerimise eesmärke ja võimalusi;
- teab isikliku hügieeni nõudeid ning neist kinnipidamise olulisust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Eraelamus toidu valmistamine
Toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus
Enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP
Toiduhügieeni põhimõtted
Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid
Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
Puhastamine, desinfitseerimine
Toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje
Isiklik hügieen
6Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg29.11.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:48