AU.570 Veiste sõratervise koolAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.03.2019 - 22.03.2019
Maht40 akadeemilist tundi (28 tundi auditoorset, 12 tundi praktikat), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Hertta Maikki Elise Pirkkalainen
Kalmer Kalmus
Vahur Mahla
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundidkursuse lõpetanu
oskab hinnata karja sõratervise olukorda;
oskab analüüsida karjas esinevaid sõrahaigusi;
omab ülevaadet ja esmaseid oskusi veiste hooldusvärkimisest ja oskab koostada värkimise ajakava;
teab sõrahaiguste raviskeeme, omab ülevaadet ja esmaseid oskusi veiste ravivärkimisest;
omab ülevaadet sõrahaiguste riskiteguritest ja oskab neid seostada erinevate sõrahaigustega;
oskab koostada sõratervishoiualast tegevuskava.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Sõratervis, sõratervishoiu korraldamise tähtsus.
Sõra anatoomia ja biomehaanika.
Veiste heaolu, pidamisviiside ja lautade ehituslikud eripärad.
Värkimise teooria. Töövahendite kasutamine. Värkija vs loomaarst.
Praktiline sõravärkimine surnud looma jalgadel.
Nakkuslikud ja mittenakkuslikud sõrahaigused.
Ravivärkimise teooria.
Farmis praktiline õpe - lonke hindamine karjas.
Praktiline värkimine.

Kodune ülesanne
- avastada oma karjast lonkav loom (minimaalselt 2 looma)
- tunne ära probleem (haigus) ning anna loomale abi
- dokumenteeri tehtud tegevused
- koosta oma karja kohta esmane sõratervishoiu tegevuskava
40
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg17.03.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 20:32