AU.573 Loomapidamine, transport, tapmineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg09.03.2018
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv18
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu on saanud ülevaate:
Seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis
Koolitusel osalenu teab, millised loomad on transpordiks sobilikud
Koolitusel osalenu omab teadmisi, kuidas loomi veokisse aetakse ning kuidas neid võib grupeerida
Oskab märgata transportvahendite mitte sobivust ning teab, mida on vaja erineva pikkusega transpordil veokite juures arvestada;
Teab, kuidas tagada loomadele humaanne tapmine;
Teab, kuidas kontrollida uimastuse tõhusust;
Teab erinevate uimastusmeetoditega uimastatud looma uimastamise ja veretustamise alustamise maksimaalselt lubatud vahemikke;
Teab loomade surmamise nõudeid nii põllumajandusloomade hädatapmisel, kui ka taudide korral läbiviidaval loomade hukkamisel.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
Transpordisobivus;
Põllumajandusloomade transport tapamajja - erinevad transpordi liigid ja vahendid;
Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas;
Humaanse tapmise eeldused;
Erinevad uimastamise meetodid;
Korrektse uimastamise tunnused.
6Terje Elias
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg05.03.2018
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 03:19