AU.576 Karjatervise programmide rakendamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg21.02.2019
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtLääne-Viru maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Piret Kalmus
Kerli Mõtus
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv24
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu
- oskab tõhusalt registreerida karjas esinevaid haiguseid
- oskab läbi viia lihtsamat andmete analüüsi
- teab vasikate haiguste ja udarapõletike tõrje ning ravivõtteid
- oskab analüüsida kinnisperioodiaegse udararavi tõhusust
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Ravikulude vähendamine läbi karjatervise programmide
Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs
Vasikate enamlevinud haiguste avastamine ning ravivõtted
Udarapõletike avastamine ning ravivõtted
Kinnisperioodiaegne udarapõletike tõrje
6
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg22.02.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:35